Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2562 (14 พ.ย. 2562)  
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2562 และครั้งที่่ 23/2562 (14 พ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ... (05 พ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ข... (01 พ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ว... (27 ก.ย. 2562)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2562 และครั้งที่ 13/2562 (21 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 (20 ส.ค. 2562)
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ (19 มิ.ย. 2562)
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/อินเตอร์เน็ต (19 มิ.ย. 2562)
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (19 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ว... (30 พ.ค. 2562)
ขอเชิญร่วมตอบแบบความคิดเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย (23 พ.ค. 2562)
ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2562 (08 พ.ค. 2562)
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี (08 ม.ค. 2562)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (27 ธ.ค. 2561)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (24 ธ.ค. 2561)
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่สร้างควา... (19 ธ.ค. 2561)
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่สร้างควา... (19 ธ.ค. 2561)
ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐตอบแบบวัดการรับรู้ของ... (23 พ.ย. 2561)
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ2561-2564) ประจำปีงบปร... (05 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาแ... (23 ก.ค. 2562)  

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (04 มิ.ย. 2561)  

เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 (10 เม.ย. 2561)  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (12 ม.ค. 2561)

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอก... (21 ก.ค. 2560)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ... (13 ก.ค. 2560)

โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย... (10 ก.ค. 2560)

โครงการถวายเทียนพรรษาสืบส... (06 ก.ค. 2560)

คณะผู้บริหารองค์การบริหาร... (12 มิ.ย. 2560)

สืบทอดงานศิลป์อาชีพทำหัวโ... (15 พ.ค. 2560)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิ... (29 เม.ย. 2560)

การประชุมประชาคมเพื่อแสดง... (23 มี.ค. 2560)

การประชุมประชาคมเพื่อรับฟ... (21 มี.ค. 2560)

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วัน... (20 มี.ค. 2560)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (16 ม.ค. 2560)

การจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่... (22 พ.ย. 2559)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ... (15 ส.ค. 2559)

โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย... (15 ก.ค. 2559)

โครงการถวายเทียนพรรษาสืบส... (14 ก.ค. 2559)

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษ... (09 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (11 ต.ค. 2562)  
โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านอิฐ (20 มิ.ย. 2562)  
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก(2หลัง)ของอาคาร ศพด. หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านอิฐ (20 มิ.ย. 2562)  
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (17 มิ.ย. 2562)
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.2562 (03 พ.ค. 2562)
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (08 ต.ค. 2561)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (08 ต.ค. 2561)
แผนการจัดหาพัสดุ (08 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง... (26 ก.ย. 2561)
การประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (21 ส.ค. 2561)
การประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (21 ส.ค. 2561)
การประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (21 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (08 ส.ค. 2561)
การประชาสัมพันธ์การปรับลดปริมาณงานและการปรับลดราคาค่าก่อสร้าง (02 ก.ค. 2561)
การประชาสัมพันธ์ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง (17 พ.ค. 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์การปรับลดปริมาณงานและการรปรับลดราคาค่าก่อสร้าง (04 พ.ค. 2561)
การประชาสัมพันธ์การแก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาต... (23 เม.ย. 2561)
การประชาสัมพันธ์ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง (02 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3567-2945  โทรสาร : 0-3567-2944 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th