Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ข... (25 ต.ค. 2561)  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ... (24 ก.ย. 2561)  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ... (24 ก.ย. 2561)  
ขอให้มาติดต่อขอรับเช็คสั่งจ่ายที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ (12 ก.ค. 2561)
กำหนดการประชุมชี้แจงโครงการและการรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแ... (15 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขอ... (29 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเ... (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 (06 ธ.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (01 ธ.ค. 2560)
สัญญาประชาคมสัญญาใจไทยทั้งชาติ (30 ต.ค. 2560)
ปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองและการจำหน่ายสินค้าจังหวัดอ่างทอ... (12 ต.ค. 2560)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) (29 ก.ย. 2560)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ... (21 ก.ย. 2560)
ประกาศเรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ... (29 พ.ค. 2560)
ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจ... (03 ก.พ. 2560)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 (14 ม.ค. 2560)
ประกาศองค์การบ้านอิฐ เรื่อง อนุมัติแผบริหารส่วนตำบลนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประ... (06 ม.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560 (29 ธ.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่... (22 พ.ย. 2559)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง (22 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (04 มิ.ย. 2561)  

เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 (10 เม.ย. 2561)  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (12 ม.ค. 2561)  

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอก... (21 ก.ค. 2560)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ... (13 ก.ค. 2560)

โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย... (10 ก.ค. 2560)

โครงการถวายเทียนพรรษาสืบส... (06 ก.ค. 2560)

คณะผู้บริหารองค์การบริหาร... (12 มิ.ย. 2560)

สืบทอดงานศิลป์อาชีพทำหัวโ... (15 พ.ค. 2560)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิ... (29 เม.ย. 2560)

การประชุมประชาคมเพื่อแสดง... (23 มี.ค. 2560)

การประชุมประชาคมเพื่อรับฟ... (21 มี.ค. 2560)

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วัน... (20 มี.ค. 2560)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (16 ม.ค. 2560)

การจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่... (22 พ.ย. 2559)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ... (15 ส.ค. 2559)

โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย... (15 ก.ค. 2559)

โครงการถวายเทียนพรรษาสืบส... (14 ก.ค. 2559)

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษ... (09 มิ.ย. 2559)

โครงการรณรงค์และป้องกันโร... (03 พ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง... (26 ก.ย. 2561)  
การประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (21 ส.ค. 2561)  
การประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (21 ส.ค. 2561)  
การประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (21 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (08 ส.ค. 2561)
การประชาสัมพันธ์การปรับลดปริมาณงานและการปรับลดราคาค่าก่อสร้าง (02 ก.ค. 2561)
การประชาสัมพันธ์ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง (17 พ.ค. 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์การปรับลดปริมาณงานและการรปรับลดราคาค่าก่อสร้าง (04 พ.ค. 2561)
การประชาสัมพันธ์การแก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาต... (23 เม.ย. 2561)
การประชาสัมพันธ์ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง (02 มี.ค. 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อยางแอลฟัลติกส์ (27 ก.พ. 2561)
การประชาสัมพันธ์ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง (31 ม.ค. 2561)
การประชาสัมพันธ์ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง (04 ม.ค. 2561)
การประชาสัมพันธ์ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง (04 ธ.ค. 2560)
การประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดซื้อที่มิใช่การก่อสร้าง (01 ธ.ค. 2560)
การประชาสัมพันธ์ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง (03 พ.ย. 2560)
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (03 พ.ย. 2560)
การประชาสัมพันธ์การปรับลดปริมาณงานและการปรับลดราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคา... (27 ต.ค. 2560)
โครงการจัดซื้อวัสดุป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านอิฐ (18 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบา... (17 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3567-2945  โทรสาร : 0-3567-2944 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th